Odkud Tarotové karty přišly

Jsou různé názory na využití tarotových karet, stejně tak jako na jejich symboliku obrázků na nich vyobrazených, nebo na jejich funkci. Kde a za jakých okolností tarotové karty nejsou dosud zcela známé. Z historických zdrojů je ale odhalené, že se poprvé se objevily v Evropě. Z dochovaných dobových listin je zřejmé, že na konci 13. století nebyl Tarot ještě znám.

Pro věštění budoucnosti

Dnes jsou tarotové karty velice známé a oblíbené jako karty pomáhající vykládat budoucnost. Věštby z tarotových karet nebývají konkrétní a z karet dokáže číst pouze zkušený a obdařený člověk. Tarotové karty je možno vykládat několika způsoby, a stejně tak Tarot ke svému vykladači promlouvá. Ale vždy je rozhodující pozice a pořadí vyložených karet.

Způsobů výkladů existuje veliké množství. Říká se, že tarotové karty jsou vizuální mapou vědomí. Používají řeč symbolů. Nabízejí náhled do myšlenek člověka, do jeho duchovního i profesionálního vývoje. Jsou jako mapa vědomí. Tarot zachycuje veškeré lidské zkušenosti a prožitky. Je rozpracován na základě každodenního života, ale zároveň nabízí i vzhled na duchovní růst tazatele.

Tarotové karty promlouvají pomocí svých specifických symbolů na sféru lidského vědomí, která nesouvisí s rozumovým centrem. Ke každému člověku tarotové karty promlouvají neopakovatelným způsobem tak, aby mu nebylo odhaleno více souvislostí, než by byl schopen pojmout a pochopit.

Co přesně Tarotové karty obsahují

Tarotové karty jsou složeny z takzvaných Malých arkán a Velkých arkán. Malá arkána obsahuje čtyři barvy. Jsou to symboly rytíře, královny, prince a princezny. Velká arkána se skládá z dvaceti dvou karet, které začínají nulou a jsou značeny římskými číslicemi. Tarotové karty používají své obrazy ke ztvárnění vnitřních a vnějších změn, kterými prochází každý člověk během svého života.