Možnosti evidence podnikatelské činnosti


Formy podnikání:
1) Obchodní společnosti – s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.
2) Státní organizace – zřizuje stát nebo ministerstva
3) Družstva – vklad 50 000,-, výrobní, zemědělská
4) Podniky jednotlivců – musejí mít živnostenský list nebo jiné oprávnění
list pro zapisování.jpg 
Způsoby vedení podnikatelské činnosti
a) Podvojné účetnictví
b) Daňová evidence – Do roku 2003 bylo jednoduché a podvojné účetnictví. Od roku 2004 bylo jednoduché účetnictví zrušeno a je pouze podvojné. Jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí, ale ta není považována za účetnictví.
 
Povinná evidence PO (=právnické osoby- sdružení FO- podnik)  a FO (fyzické osoby)
1. Podvojné účetnictví – Vedou ho účetní jednotky a je upraveno zákonem o účetnictví. Účetní jednotky jsou PO a FO, které se stali účetními jednotkami (je zapsán do obchodního rejstříku, když má roční obrat větší jak 25 milionů korun za poslední rok, stal se jí dobrovolně, nebo když je živnost prováděna průmyslovým způsobem).
2. Daňová evidence příjmů a výdajů – Upravena zákonem o dani z příjmu. Vedou FO, které nejsou účetní jednotkou a mají obrat menší než 25 milionů korun.
3. Záznamní povinnost – Zjednodušená daňová evidence a vede ji FO, které nejsou účetní jednotkou. Vedou záznamy o příjmech, evidenci pohledávek a výdaje jsou stanoveny určitým % z příjmu nebo je daň stanovena paušální částkou.
Účetnictví nebo daňová evidence – podnik se sám rozhodne
 pohled na mobil.jpg
Daňová evidence
Upravuje zákon o dani z příjmu. Musí zajišťovat: zjištění příjmů a výdajů potřebných pro výpočet základu daně, musí evidovat pohledávky a závazky. Vedou se účetní knihy, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, pomocné knihy (evidence DPH, pokladní kniha, inventární karty, skladní karty, mzdové listy, kniha jízd).
 
Záznamní povinnost
Vedou pouze FO, které nejsou účetní jednotkou. Mají možnost výdaje uplatnit určitým % z příjmu, nebo v reálné výši nebo paušálem. Daň je uplatňovaná procentem z příjmu. Procentní sazby: 80 % příjmů ze zemědělské výroby, 60 % příjmů z řemeslných živností, 50 % příjmů z ostatních živností, 40 % příjmů z jiného podnikání (advokáti, poradci), 30 % příjmů z pronájmu.