Guerilla marketing

Guerilla marketing je forma marketingu, která na spotřebitele útočí nečekaně, je originální, tvořivá a interaktivní a je součástí každodenního života. Je většinou využíván malými firmami, které mají omezený rozpočet a tento způsob propagace je pro ně jediný možný způsob, jak bojovat proti konkrečním větším firmám, který mají na propagaci a marketing větší rozpočty.

Virální marketing
Základem virálního marketingu je virová zpráva, což je sdělení s reklamním obsahem, které je pro osoby, které s ní přijdou do kontaktu, natolik zajímavé, že je sami od sebe a vlastními prostředky šíří dál, zpráva se šíří hlavně e-mailem nebo SMS zprávou a dále pak může mít formu odkazu na webové stránky nebo virální web-link, využívají se i odkazy na videa na Youtube.

Buzz marketing
Buzz marketing spočívá v tom, že informace se šíří k uživateli prostřednictvím nějaké překvapující nebo dobře zapamatovatelné události či akce. Daná akce by měla být neobvyklá, skandální, vtipná, tajná a týkat se nějakého tabu, například lží nebo sexu. Díky tomu vzbudí u spotřebitele pozornost a případně i zájem o daný produkt nebo službu.

Ambush marketing
Ambush marketing je snaha firmy spojit se s nějakou událostí, dochází k nepřímému spojení s danou událostí, většinou je to spojeno zejména s událostí, na kterou je upřena velká pozornost veřejnosti a médií.

Nejčastěji to bývají sportovní události, zejména olympijské hry. Je to tedy parazitování na aktivitách konkurence a může být buď přímý, kdy daná firma využívá symboly, které se vztahují k dané akci, například logo kruhů olympijských her nebo využívá různých obrazových a filmových materiálů vytvořených pro tu určitou událost. Dále může být také nepřímý ambush marketing, kdy dochází k využití osob spojených s danou událostí nebo může daná firma realizovat reklamu v mediálním prostředí sportovní akce.