Druhy živností


1)Ohlašovací živnosti
 – tyto živnosti jsou podmíněné odbornou způsobilostí a nepodléhají udělení povolení, ohlašovacích živností máme tři druhy:

a)živnosti řemeslné – zde je podmínkou odborná způsobilost, tedy výuční list z vystudované školy, která se týká daného oboru nebo alespoň 6 let praxe v oboru, ve kterém chceme danou živnost provozovat, řadí se sem například zednictví, řeznictví, truhlářství, hodinářství, pivovarnictví a řada dalších řemeslnických profesí

b)živnosti vázané – tady je taktéž důležitá odborná způsobilost, řadí se sem například geologické práce, oční optika, projektová činnost ve výstavbě, obchod se zvířaty, průvodcovská činnost či provozování autoškoly

c)živnosti volné – u této živnosti není odborná způsobilost, ani žádné další zvláštní podmínky vyžadovány, jsou nejčastějším druhem živností a řadí se sem zejména obchodní činnosti, ale také chování zvířat a jejich výcvik, výrobní činnosti či ubytovací služby

2)Koncesované živnosti
– tyto živnosti mohou být provozovány jen na základě koncese, k provozování živnosti tedy musíme mít povolení, toto povolení tak musí mít například taxikář, profese, kde se pracuje s chemikáliemi a pyrotechnikou nebo například provozování cestovní kanceláře

3)Živnosti provozované průmyslovým způsobem
– do této kategorie spadají hlavně výrobní činnosti a tyto činnosti jsou vzájemně integrované, živnost můžeme stanovit na jak dlouhou dobu chceme

Pro určité činnosti živnostenské oprávnění vůbec nepotřebujeme, ale přesto se musíme chovat, jako bychom živnostníci byli, mezi tyto činnosti patří:
– zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
– činnost autorů
– nezávislá povolání (např. spisovatel, herec apod.)
– činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů ke kterým je potřeba státní zkouška (advokáti, makléři, tlumočníci, psychoterapeuti a další)