Ekonomie štěstí

Dnes se v jednotlivých státech měří tzv. index štěstí. K čemu by nám byla vyspělá ekonomika, kladný státní rozpočet nebo skvělé mezinárodní vztahy, kdyby obyvatelé daného státu nebyly šťastní?
Samozřejmě se ale všechny tyto faktory ve štěstí obyvatel projeví, potřeba je však zařadit i některé další a tyto faktory se i navzájem ovlivňují.

Štěstí tedy ovlivňuje:

– HDP
– očekávaná délka života
– korupce
– bezpečnost
– dostupnost zdravotní péče
– svoboda
– štědrost
– sociální zázemí

Jaký vliv má na štěstí příjem?
Pokud mají lidé příjem malý, tak když se jim zvýší, jsou šťastnější, protože jim to život ulehčí, nemusí například tolik pracovat a mají více času na rodinu nebo jejich koníčky. To se ale postupně snižuje,  pokud má člověk peněz hodně, dokáže uspokojit všechny svoje potřeby a zabezpečit rodinu, s dalším příjmem už se jeho štěstí zvyšuje méně. Potom například miliardáře už další peníze neudělají šťastnými a proto spoustu svých peněz dávají na charitu, aby pomohli těm, kteří to potřebují a udělali je šťastnějšími.

Šťastné země
Mezi země, kde jsou lidé nejšťastnější, patří zejména země severní Evropy, tedy Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a také Island. Dále pak Švýcarsko, Kanada, USA a dobře jsou také na tom lidé v Austrálii a na Novém Zélandě. Česká republika se umístila na 27.místě, což je poměrně dobrý výsledek. A oproti minulým rokům si Česká republika polepšila. Naopak index štěstí se v posledních letech zhoršil v Řecku, hlavně díky důsledkům ekonomické krize a dále také k poklesu došlo ve Španělsku, Egyptě, Saudské Arábii či na Ukrajině. Nejhorší index štěstí je v Africe a pak také v oblasti jižní Asie.

Index štěstí každoročně zpracovává Columbijská univerzita v New Yorku a podle nich je důležité se nezaměřovat jen na ekonomický růst, ale prosazovat spíše společnosti, které jsou nejen bohaté, ale i spravedlivé a ekologicky udržitelné.