Ekonomika Japonska

Zásadním bodem v historii japonské ekonomiky bylo zrušení Japonské pošty, to bylo vnímáno jako signál odklonu od klientelismu a naopak přechod k transparentnější vládě a k výraznému posílení soukromého sektoru a konkurenceschopnosti.  Japonsko je nyní 3.největší ekonomikou v rámci mezinárodního obchodu.
tokio mrakodrapy
Charakteristické rysy:
– moderní (západní) tržní hospodářství
– dodržování tradičních hodnot
– střídmost, píle, disciplína
– úcta k autoritám
– důraz na vzdělání, vysoká úroveň vzdělanosti a kvalifikovaná pracovní síla
– národní hrdost
– vysoký podíl na vědu a výzkum, je zde největší počet pracovníků na světě a Japonsko se řadí mezi inovační a technologickou špičku

Problémem Japonska je zejména to, že jeho obyvatelstvo stárne. Stárne nejrychleji ze všech moderních ekonomik a je to zejména tím, že Japonci jsou velmi pracovití a nemají čas na osobní život, těžko si hledají partnery a nechtějí mít děti. Dalším problémem je vládní zadluženost Japonska, ta představuje 117%, což je druhé největší číslo, hned po Řecku.

V Japonsku je také vysoká deflace, ceny jsou nízké a nerostou, protože je zde vysoce konkurenční trh. Vývoj je tady velmi rychlý a tak je velmi nízký rozdíl mezi novinkou a starším produktem.
japonsko ósaka noc
Velmi negativní vliv na japonskou ekonomiku mělo zemětřesení v roce 2011, které bylo doprovázeno silnou vlnou tsunami a způsobilo havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě. Byla to nejhorší katastrofa od 2.světové války a zemřelo zde spousta lidí, další lidé přišli o střechu nad hlavou.
Japonsko z obavy a strachu, z dalšího zemětřesení, zrušilo 54 reaktorů a zůstal pouze jeden, což vedlo k návratu k tradičním zdrojům. Těmito zdroji ale Japonsko nedisponuje a tak došlo k růstu cen energií. Největším dovozcem pro Japonsko se stala Austrálie.

Atraktivita pro zahraniční investory
– moderní technologické zázemí
– vyspělá infrastruktura
– ochrana intelektuálního vlastnictví
– zámožní spotřebitelé