Dopřejte si dostatek volného času pro své hobby

Malování

Lidé dělají velkou chybu, když hodnotí, co je správné, a co není, zvláště v oblasti umění. Máme v sobě zafixováno měřítko, které kdosi kdysi stanovil, přitom nemusí vůbec vypovídat o energetickém potenciálu, jež z uměleckého díla vyvěrá. Malířských technik existují stovky a každá z nich je zajímavá, platná, a stojí za pozornost. Lidský projev je totiž jedinečný a neopakovatelný a v tom tkví ona krása. Nemějte tedy nikomu za zlé, ani sobě, že nejste Rembrandtem ani Monetem, ostatně, Rembrandt není zase vámi. Nebojte se vyjádřit své vlastní pocity a malovat způsobem, jaký vám vyhovuje, ať je to pastel, uhel, vodovky nebo akvarel.
vlčí máky a jóga

Jóga

Jogínské praktiky vás učí koncentrovat svou vlastní sílu a vitalitu a využít ji kreativním způsobem. Tělesná cvičení nejsou zaměřena přímo na posílení a zvýšení objemu svalů, jde tu o koordinaci pohybů, protahování a nasměrování energie z čaker do orgánového systému. Cílem je dosáhnout životního stylu bez negativních emocí a skutků, tedy bez lží, mystifikací a manipulací, slepé víry, naivity, ubližování ostatním i sobě samému.

Horolezectví

Nemusíte být Edmund Hillary, co pokořil Mount Everest. Stačí, když se pokusíte s kamarády slézt stěnu třeba pozvolnou, s výstupky a pochopitelně s jištěním. Ačkoli se zdá tento sport jako nesmírně rizikový, při dodržení určitých pravidel je bezpečný. Rozhodně bezpečnější, než jízda automobilem po dálnici v silnějším provozu.
šplhání horolezce

Tanec

Tancem lidé vyjadřují své emoce jakéhokoli rázu, ať už smutné, nebo veselé. Ve finále však emoční náboj získá kladných hodnot, tanečníci se uvolní a radují z pohybu po parketu. Na tanci je nejkrásnější vzájemná partnerská přitažlivost, říká se, že je to způsob vyjádření náklonnosti podobně, jako sex, někteří jej dokonce považují za sexuální předehru. Proudění sexuální energie totiž výrazně podněcuje sledování partnerových očí, které jsou od sebe vzdáleny jen několik centimetrů.